لیست مطالب
deam analysis 1

چگونه خواب های خود را تعبیر کنیم؟

فرض كنيد يك پازل هزار تكه را جلوي شما بريزند روي ميز بدون آنكه تصوير نهايي را نشانتان دهند. هر تكه آن به تنهايي بي معناست. مجموعه بهم ريخته قطعات هم چيزي را نشان نميدهد. درست كردن چنين پازلي سخت ...
فاقد تصویر شاخص

سقوط

تعبیر خواب سقوط کردن من در حال سقوط هستم خواب دیگری که خیلی رایج است، خواب دیدن این است که که شما در حال سقوط از یک صخره، ساختمان، سقف، یک هواپیما یا از یک زمین مرتفع تر هستید. یک ...
Emtehan

امتحان

تعبیر خواب امتحان دادن اگر در رویاهایتان خواب امتحان می بینید...... من در امتحان رد شدم امتحان دادن در خواب بیانگر این است که شما در قسمتی از زندگی بیداری تان، در معرض آزمایش قرار می گیرید یا به دقت ...
error: Content is protected !!