1. یک سوم زندگی شما صرف خوابیدن می شود.
 2. در متوسط طول عمر، شما ۶ سال تمام خود را صرف خواب دیدن کرده اید که بیش از ۲۱۰۰ روز در قلمروی دیگری گذرانده اید.
 3. از زمانی که انسان بوده است، خواب نیز بوده است. در عصر رومی ها، خواب های مهم و عمیق، برای تحلیل و تفسیر، به مجلس سنا فرستاده می شد.
 4. بیشتر افراد سالم، خواب می بینند. برخی از افراد که باور ندارند که در شب خواب می بینند ، در حقیقت آن ها را به خاطر نمی آورند.
 5. خواب ها ضروری اند. خواب ندیدین ممکن است بیانگر کمبود یک پروتئین خاص یا اختلال شخصیتی باشد.
 6. به طور متوسط، شما می توانید از یک تا دو ساعت در هر شب، خواب ببینید. به علاوه شما می توانید چهار تا هفت خواب در یک شب داشته باشید
 7. افراد کور هم خواب میبینند. تصاویری قابل دیدن در خوابشان بسته به این است که آنها به صورت مادرزادی کور بودند یا بعدا در زندگی کور شدند. اما دیدن، تنها حسی نیست که خواب را شامل می شود. حس شنوایی، لامسه و بویایی هم برای افراد کور، خیلی شدید است و خواب هاشان مبتنی بر این حس هاست
 8. پنج دقیقه بعد از پایان خواب، نیمی از محتوی خواب فراموش شده است. بعد از ۱۰ دقیقه، ۹۰% خواب از دست رفته است
 9. مردان معمولا بیشتر در مورد یک مرد دیگر خواب ببینند، در حالی که زنان به صورت برابر، هم در مورد مردان خواب میبینند هم زنان
 10. مطالعات نشان داده است که امواج مغز شما وقتی که خواب میبینید نسبت به وقتی که بیدارید، فعال تر هستند.
 11. کسانی که خواب میبینند و درست بعد از خواب REM بیدار می شوند، قادر اند خواب هاشان را زنده تر از کسانی که در طول شب تا خود صبح می خوابند، به خاطر بیاورند.
 12. از نظر فیزیولوژیکی، محققان دریافته اند که در طول خواب دیدن در فاز REM، بدون توجه به محتوای خواب، مردان دچار ن- عوظ می شوند و زنان جریان خون واژینالشان افزایش میابد. در حقیقت، این خواب ها ممکن است که ضرورتا محتوای خواب ج –ن.. سی نداشته باشند.
 13. افرادی که در پروسه ترک سیگار هستند، معمولا خواب هایی طولانی تر و با تنش بیشتری دارند.
 14. کودکان نوپا، در مورد خودشان خواب نمی بینند. آنها تا سن ۳ یا ۴ سالگی در خوابهاشان نیستند.
 15. اگر شما خر و پف میکنید، در حال خواب دیدن نیستید.
 16. کابوس در بچه ها رایج است، از حدود سن ۳ سالگی شروع می شود و تا سن ۷-۸ سالگی ادامه دارد
 17. در یک آمار گیری، ۶۷% افراد، در خواب هاشان دچار دژاوو (یعنی فکر می کنند که این لحظه را قبلا دیده ند) می شوند که بیشتر در زنان صورت میگیرد تا مردان.
 18. حدود ۳% بزرگسالان، از بیماری وقفه تنفسی در خواب رنج می برند(یعنی یک هو در خواب گلوشان گرفته شد نفسشان قطع می شود). این شرایط قابل درمان، منجر به خستگی می شود .
 19. طبق مطالعات، رایج ترین زمینه ی خواب ها، خانه ی خود شماست
 20. درخواب ها، احساسات منفی دو برابر احساسات خوشایند، رخ می دهد. ترس و نگرانی، رایج ترین احساسات ابراز شده در خواب هاست که با خشم و ناراحتی دنبال می شود