تعبیر خواب عدد چهل

چهل

بیانگر این است که دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. دوره ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است
مطالب مشابه  تعبیر خواب دشمن
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!