تعبیر خواب پرتقال

پرتقال

دیدن درخت پرتقال در خوابتان بیانگر سلامتی و موفقیت است خواب دیدن اینکه پرتقال می خورید بیانگر این است که از زندگی تان و جایی که هستید راضی هستید. شما در جایگاه خوبی هستید. تعبیر دیگر به این معنی است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید
مطالب مشابه  تعبیر خواب مار افعی
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!