تعبیر خواب امتحان

امتحان

خواب دیدن اینکه شما امتحان می دهید بیانگر عدم امنیت، ترس از برآورده نکردن انتظارات دیگران، و ترس از شکست است
مطالب مشابه  تعبیر خواب گوجه فرنگی
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!