تعبیر خواب قدیس

قدیس

دیدن قدیس در خوابتان بیانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می شود. تعبیر دیگر این است که نمادی از خوبی واقعی و مفاهیم آرمانی است. شما همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید. یا شاید آن شما خودتان کسی هستید که به کمک نیاز دارید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب آب نبات
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!