لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب آب پرتقال

آب پرتقال دیدن یا نوشیدن آب پرتقال در خوابتان نمادی از انرژی و زنده دلی است. بویژه اگر آب پرتقال را در خوابتان بریزید بیانگر این است که نیاز دارید از پوسته ی خود بیرون آیید و اجتماعی تر باشید
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!