لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب آلو

آلو دیدن یا خوردنش در خوابتان نمادی از جوانی و زنده دلی است. آلو ممکن است نشاگر تصویر شخصی خودتان باشد و روشی که در مورد بدنتان حس می کنید. شاید خوابتان جناسی از چاق و چله بودن باشد دیدن ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!