لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب تمشک

تمشک دیدن یا خوردن تمشک در خوابتان بیانگر موضوعی گرانبها یا ظریف است
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!