لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب جلیقه ضد گلوله

جلیقه ضد گلوله پوشیدن جلیقه ضد گلوله در خواب بیانگر این است که شما خودتان را از آسیب احساسی زیادی حفظ می کنید. شما نمی خواهید که دو باره از یک رابطه ی شخصی، آسیب ببینید
error: Content is protected !!