لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خر

خر دیدن خر در خوابتان بیانگر یک دندگی و شخصیت سرکش شماست. شما علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. خر نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد  بار و یا ...
error: Content is protected !!