لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خوابگاه

خوابگاه خواب دیدن اینکه در خوابگاه هستید بیانگر ارزشی است که برای دانش و تحصیلات قائلید. شما باور دارید که مدام در حال یادگیری هستید، حتی وقتی که در کلاسید. اگر الان یک دانشجوی دانشگاه هستید که در خوابگاه زندگی ...
madrese

تعبیر خواب مدرسه

مدرسه خواب دیدن در مورد مدرسه به احساس بی کفایتی و نگرانی در مورد توانایی تان اشاره دارد. اگر شما دیگر مدرسه نمی روید، این خواب ها ممکن است به مسائل حل نشده ی دوران کودکی اشاره کند. خواب ممکن ...
error: Content is protected !!