لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر حواب دایناسور پرنده

دایناسور پرنده تعبیر دیگر این است که خواب به کشمکش بین امیال اولیه و ذهن عاقلانه ی شما اشاره دارد
animals

تعبیر خواب حیوانات

دیدن حیوانات در خوابتان به غرایز اولیه، نیاز ها و تمایلاتتان اشاره دارد که ممکن است در زندگی بیداری تان سرکوب شده باشد. هر حیوان، ویژگی های خاصی دارد که راهنمای شماست و به شما کمک می کند برای اینکه ...
error: Content is protected !!