لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب اسب تک شاخ

اسب تک شاخ دیدن تک شاخ در خوابتان نماد ایده آل های بالا، امید و بینش در موقعیت فعلی است. نمادی از قدرت، ملایمت و خلوص است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر دیدگاه های تک بعدی شما ...
error: Content is protected !!