لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب زن(همسر)

زن (همسر) دیدن زنتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید توجه کنید که ممکن است روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید تاکید کند. اگر شما واقعا ...
error: Content is protected !!