لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ساقدوش داماد

ساقدوش داماد خواب دیدن اینکه شما ساقدوش یک داماد در عروسی هستید، به اعتماد به نفس شما اشاره دارد. شما بهترین فرد برای شغل هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما به این سمت میروید ...
error: Content is protected !!