لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سبزیجات

سبزیجات دیدن سبزیجات در خوابتان بیانگر نیاز شما به غنای روحی است. ممکن است بیانگر این باشد که شما یک ماده ی مغذی خاص را ندارید. به سبزیجات خاصی که میبینید، برای تعبیر بیشتر توجه کنید دیدن سبزیجات پلاسیده در ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!