لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سرکه

سرکه دیدن یا نوشیدن سرکه در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک موقعیت، ترش می کنید(حال نمی کنید). ممکن است بیانگر رابطه ای باشد که بدمزه شده است(دیگر به دل نمی شیند). تعبیر دیگر این است که خواب ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!