لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سینه

سینه: پستان دیدن سینه در خواب، نمادی از تغذیه اولیه و نیاز شما برای مراقبت شدن است. سینه نمایانگر مادرانگی، پرورش و وابستگی بچه گانه است. تعبیر دیگر این است که سینه بیانگر تحریک جنسی و انرژی خام است دیدن ...
error: Content is protected !!