لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب عدس

عدس دیدن یا خوردن عدس در خوابتان بیانگر ریشه هاتان و ارتباط شما با انسانیت است. تعبیر دیگر این است که عدس نمادی از باروری یا ابدیت است
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!