لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب غذا

غذا دیدن غذا در خوابتان بیانگر غنا و انرژی فیزیکی و احساسی است. انواع مختلف غذا می تواند نمادی از مجموعه ی وسیعی از چیزها باشد. د رکل، میوه نمادی از هوسرانی، گوشت نمایانگر تمایلات حیوانی است، و سبزیجات بیانگر ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!