لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب فیروزه ای

فیروزه ای نمادی از قدرت شفا، کارما و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی در مورد این رنگ دارید، پس بیانگر این است که شما احساساتتان را خفه می کنید و اجازه ...
error: Content is protected !!