لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لیمو

لیمو دیدن لیمو در خوابتان بیانگر چیزی است که از نظر کیفیت نامرغوب است. شاید یک موقعیت یا رابطه ایست که خراب می شود خوردن یا مکیدن لیمو در خوابتان به این اشاره دارد که نیاز به تطهیر یا شفا ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!