لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مخترع

مخترع دیدن مخترع در خوابتان نماد دستاورد های شماست. شما ممکن است تلاش کنید که خودتان را تا سطح بالاتری از آگاهی بالا بکشید. خواب دیدن اینکه شما مخترع هستید بیانگر الهامات و بعد خلاق شماست.
error: Content is protected !!