لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پانسیون

پانسیون خواب دیدن اینکه شما در پانسیون(خوابگاه شبانه روزی) هستید، بیانگر مشکلات و سختی های احساسی است. کمی تحمل کنید و این زمان ها خواهد گذشت
madrese

تعبیر خواب مدرسه

مدرسه خواب دیدن در مورد مدرسه به احساس بی کفایتی و نگرانی در مورد توانایی تان اشاره دارد. اگر شما دیگر مدرسه نمی روید، این خواب ها ممکن است به مسائل حل نشده ی دوران کودکی اشاره کند. خواب ممکن ...
error: Content is protected !!