لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پیتزا

پیتزا دیدن یا خوردن پیتزا در خوابتان بیانگر فراوانی، انتخاب و تنوع است. ممکن است بیانگر این باشد که شما فاقد چیزی هستید یا احساس محرومیت می کنید. تعبیر دیگر این است که پیتزا، اهمیت مشابهی مثل دایره دارد
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!