لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کاهو

کاهو خواب دیدن کاهویی که در حال رشد است بیانگر وفور است. شما را به زمان ساده تر برمیگرداند(به زمان ساده تری که قبلا داشتید اشاره دارد). خواب دیدن اینکه کاهو می خورید بیانگر این است که به غنای روحی ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!