لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کرگدن

کرگدن دیدن کرگدن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به سمت اهدافتان یورش برید. هرگز به چیزی نه نگویید یا اجازه ندهید که هیچ مانعی شما را از مقصدتان منحرف کند. شما نیاز دارید که تهاجمی تر باشید
animals

تعبیر خواب حیوانات

دیدن حیوانات در خوابتان به غرایز اولیه، نیاز ها و تمایلاتتان اشاره دارد که ممکن است در زندگی بیداری تان سرکوب شده باشد. هر حیوان، ویژگی های خاصی دارد که راهنمای شماست و به شما کمک می کند برای اینکه ...
error: Content is protected !!