لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کفش پاشنه بلند

کفش پاشنه بلند خواب دیدن اینکه شما پاشنه بلند می پوشید بیانگر زنانگی و دلبری است. شما حس اعتماد به نفس می کنید و به خودتان مطمئنید. تعبیر دیگر این است که پاشنه بلند بیانگر این است که حس می ...
error: Content is protected !!