لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کلاه گیس

کلاه گیس خواب دیدن اینکه کلاه گیس می گذارید نمادی از فریب، بی کفایتی، برداشت غلط، مبالغه و باطل بودن است. شما تلاش می کنید که نشان دهید که ایده ها، کارها و نظراتشان دیگران مال شماست. شما نیاز دارید ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!