لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کمر

کمر(پشت) خواب دیدن درباره پشت یا کمرتان بیانگر نگرش ها، نقاط قوت، بارهایی که حمل می کنید و موضعتان در این جهان است(اینکه در کجای جهان ایستاده اید-جایگاهتان در جهان). این خواب همچنین ممکن است به استرس و فشاری مربوط ...
error: Content is protected !!