لیست مطالب
shark

تعبیر خواب کوسه

کوسه دیدن کوسه در خوابتان بیانگر حس خشم، خصومت و شدت است. شما یک دوره ی احساسی سخت و طولانی را در دست دارید و ممکن است یک تهدید عاطفی برای خودتان یا دیگران باشد. شاید شما با فردیت و ...
animals

تعبیر خواب حیوانات

دیدن حیوانات در خوابتان به غرایز اولیه، نیاز ها و تمایلاتتان اشاره دارد که ممکن است در زندگی بیداری تان سرکوب شده باشد. هر حیوان، ویژگی های خاصی دارد که راهنمای شماست و به شما کمک می کند برای اینکه ...
error: Content is protected !!