لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گل کلم

گل کلم دیدن یا خوردن گل کلم در خوابتان نماد غنای معنوی، خلوص و کمال است. بیانگر ناراحتی است و نیاز به تعالی دارد. خواب شما بیانگر زمان های سختی است که شما تجربه کرده اید و به زودی تمام ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!