لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گندم

گندم دیدن دانه گندم در خوابتان بیانگر وفور و حاصلخیزی است. فرصت ها و درهایی باز می شود. شما در مسیر دستیابی به اهدافتان هستید. تعبیر دیگر این است که گندم نمادی از رستاخیز، تناسخ در جسم تازه و باروری ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!