لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گوجه فرنگی

گوجه فرنگی دیدنش در خوابتان نمادی از شادی و هماهنگی در خانه است خواب دیدن اینکه گوجه فرنگی می خورید، هشداری از سلامتی و وضعیت خوب سلامتی است
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!