لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب گیلاس

گیلاس دیدن گیلاس در خوابتان نمادی از صداقت و صاف و ساده بودن یا شیرینی و خوش شانسی است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید زندگی را جدی نگیرید، اسان بگیرید دیدن درخت گیلاس در ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!