نوشته‌ها

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

دیدن سگ در خوابتان نمادی از شهود(بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خواب بیانگر این است که ارزش های قوی و تنش های خوب شما، شما را قادر می سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. خواب دیدن سگ ممکن است بیانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را داشته باشد. تعبیر دیگر این است که دیدن سگ در خوابتان بیانگر مهارتی است که شما ممکن است رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. اگر سگ هار باشد و/یا غر غر کند، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است. ممکن است بیانگر خیانت و عدم صداقت باشد. اگر سگ مرده باشد یا در حال مردن باشد، به معنی از دست دادن یک دوست خوب یا غریزه تان است.

خواب دیدن اینکه سگ، پای شما را گاز می گیرد بیانگر این است که توانایی متعادل کردن جنبه های زندگی تان را ندارید. ممکن است در پیش بردن یک موقعیت جدید شک داشته باشید و دچار تردید باشید یا تمایل ندارید که به سمت اهدافتان پیش روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از عدم وفاداری است. خواب دیدن اینکه کسی توسط یک سگ گاز گرفته می شود بیانگر خیانت است. شما حس می کنید که این فرد شما را به بیراهه می کشاند.

دیدن اینکه در خوابتان، سگ با خوشی پارس می کند، نمادی از خوشی و فعالیت اجتماعی است. شما در یک سری مجامع پذیرفته می شوید. اگر سگ وحشیانه پارس می کند، بیانگر این است که عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت های اطرافتان را کنترل کنید. آیا شما هی تند تند دستور می دهید و واق واق می کنید؟ تعبیر دیگر این است که می تواند بیانگر مجامع غیر دوستانه باشد

دیدن یک سگ بیمار در خوابتان نمادی از دوستی فراموش شده است

خواب دیدن اینکه به یک سگ غذا می دهید به این معنی است که شما یک مهارت یا استعداد قدیمی را پرورش می دهید. بیانگر این است که شما نیاز دارید زمان و تلاش بیشتری صرف پرورش دوستی هاتان کنید

خواب دیدن سگی که دمش را تکان تکان می دهد یا دور خودش می چرخد بیانگر این است که شما یک موقعیت را به طوری موثر مدیریت نمی کنید. شما زمان زیادی را صرف تلاشی می کنید که نتیجه بخش نیست

خواب دیدن اینکه دو سگ همدیگر را لیس می زنند بیانگر درک مشترک در یکی از روابط بیداری تان است(یعنی در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک با هم رسیده اید)

خواب دیدن اینکه شما یک سگ می خرید بیانگر این است که تمایل دارید دوستانتان را بخرید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید همراهی و مصاحبت پیدا کنید. اگر شما توسط یک سگ راهنمایی می شوید(یک سگ جلوتان راه افتاده پیش می رود)، بیانگر این است که شما در مرور موقعیت یا مساله ای مشکل دارید

خواب دیدن اینکه سگتان را دور می کنید یا میفرستید، بیانگر این است که تصمیمات و انتخاباتی که الان میگیرید، به عنوان عدم وفاداری، سو تعبیر می شود. شما مجبورید چیزی انجام دهید که برای شما درست است و نگران این نباشید که بقیه راجع به این تصمیم چه فکر می کنند. تعبیر دیگر این است که بیانگر رد دوستی است

زیرگرفتن یک سگ در خوابتان به این معنی است که شما در مورد نیات یک دوست شک دارید. شاید حس می کنید به شما خیانت شده است.

خواب دیدن در مورد دویدن یا زندگی کردن با یک دسته سگ، به این معنی است که شما به دنبال حس تعلق و داشتن خانواده هستید. سگ ها ممکن است نمادی از خواهر برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشد که حس می کنید نیاز دارید حمایت شوند و از گزند دور باشند

خواب دیدن اینکه یک سگ را حمام می کنید، نمادی از توانایی پرورش دادن شماست. شما به خودتان، به وفاداری و سخاوت خود، می بالید

خواب دیدن اینکه در حال مالش شکم یک سگ هستید بیانگر اعتماد در رابطه است

خواب دیدن اینکه شما یک سگ را لباس می پوشانید بیانگر این است که تلاش می کنید شخصیت و عادات خود را بپوشانید

خواب دیدن اینکه نمی توانید یک سگ را از کولتان بردارید بیانگر این است که قادر نیستید یک نفر را از کولتان پیاده کنید(یک نفر حسابی سوار شما شده و دارد از شما سواری میگیرد و شما زورتان بهش نمی رسد). شاید آنها خیلی به شما وابسته ند یا خیلی بار روی دوش شمادارند

دیدن یک سگ به رنگ سیاه در خوابتان نمادی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و به شما نشان داده شده و شما قادرید که نیات حقیقی او را بفهمید و از آنها سر در آورید. اگر سگ سفید است، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است

خواب دیدن اینکه شما پا روی یک سگ می گذارید بیانگر این است که شما دوستی ها یا روابط خاصی را بی اهمیت می شمارید

خواب دیدن اینکه یک سگ توله سگ هایی را دارد، به توانایی پرورش دادن شما اشاره دارد

خواب دیدن اینکه یک سگ، مار می خورد بیانگر این است که دوستی صمیمی تلاش می کند که شما را از گرفتن یک تصمیم بد باز دارد. دیدن یک سگ با دو سر در خوابتان به این معنی است که شما خیلی مراقب اطرافتان هستید. از طرف دیگر خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید از چیزی که اطراف شماست بیشتر آگاه باشید

گفته هایی را که در مورد لغت سگ است در نظر بگیرید.

خواب دیدن اینکه سگ شما تلاش می کند که به شما تجاوز کند یا به شما بپرد، هشداری ازین است که یک نفری که فکر می کنید دوست شماست از شما سو استفاده می کند.

خوردن غذای سگ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به افکار حیوانی یا افکار بدوی رسیدگی کنید. شما ممکن است با مسائل مربوط به وفاداری در یک رابطه مبارزه کنید

دیدن لانه سگ در خوابتان بیانگر این است که در مشکل بزرگی هستید. به خاطر عملکردتان تنبیه می شوید

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

گربه

دیدن گربه در خواب، نمادی از روحیه مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین بیانگر بدشانسی است. نماد خواب، بسته به اینکه آیا شما گربه دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. گربه می تواند بیانگر این باشد که یک نفر به شما خیانت می کند یا شما را فریب می دهد. اگر گربه حالت تهاجمی دارد، بیانگر این است که شما با جنبه ی زنانه ی خود مشکل دارید. خواب ممکن است استعاره ای از گربه ای بودن(ملوس بودن) باشد، یا کسی که خرابکار است باشد. اگر شما گربه ی بدون دم را ببینید، بیانگر نبود استقلال و نبود خودمختاری است

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید گربه تان را پیدا کنید، بیانگر روحیه مستقل شماست. شما نیاز دارید که به خودتان اجازه دهید که آزاد باشید و به کسی یا چیزی اجازه ندهید که جلوی شما را بگیرد

خواب دیدن اینکه گربه شما را گاز می گیرد، نماد زنانگی ای است که همه از در حال گرفتن خدمات و انرژی از دیگران است بدون اینکه خودش چیزی در مقابل به اطرافیان بدهد. شما ممکن است ترس یا نا امیدی ابراز کنید، خصوصا وقتی که چیزی طبق برنامه پیش نمی رود. خواب دیدن اینکه شما زندگی یک گربه را نجات می دهید، بیانگر این است که شما استقلال و قدرتتان را باز میابید

خواب دیدن اینکه گربه شما را چنگ می انداز، بیانگر این است که حس می کنید تهدید می شوید

دیدن گربه سیاه در خواب، بیانگر این است که شما در استفاده از توانایی ذهنی و روانی تان، احساس ترس می کنید و به شهود خود باور دارید. شما ممکن است گربه سیاه را با شیطان، تخریب و بدشانسی اشتباه بگیرید. بویژه، اگر گربه سیاه گاز می گیرد، چنگ می زند یا به شما حمله می کند، خواب به این معنی است که شما باید چیزی را که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید، تایید کنید. شما دیگر نمی توانید آن را رد کنید. ازینکه با موقعیت روبرو شوید، نترسید. اگر شما یک گربه ی سفید ببینید، بیانگر زمان های سخت است

دیدن یک گربه مرده یا شنیدن اینکه گربه کشته می شود، بیانگر این است که شما در جایی در زندگی تان، خودمختاری و استقلال ندارید. تعبیر دیگر خواب این است که شما حاضر به شناخت قدرت زنانه تان نیستید.

دیدن گربه هایی که در خوابتان بازی می کنند به ماهیت شاد و خرم شما اشاره دارد. شما نیاز دارید که جنبه ی بازیگوش خودتان را نشان دهدی

دیدن یا سوار شدن بر یک ماشین که شبیه گربه است، به روحیه آزاد و مستقل شما اشاره دارد. اگر یک ماشین که شبیه گربه است به شما بخورد، بیانگر این است که مانع اهداف کسی می شوید یا به آنها اجازه نمی دهید که خود واقعی شان باشند

خواب دیدن گربه بدون بدن یا هر کدام از پاها، نمادی از استقلال محدود شده است. شما به اشتباه فکر می کنید که آزادی انجام هرچه می خواهید را دارید

دیدن دو گربه ی مشابه در خوابتان به معنی این است که شما نیاز دارید نیاز هاتان را با نیاز های دیگران متعادل کنید. شما نیاز دارید که به خاطر داشته باشید که مراقب خودتان باشید و همیشه نگران دیگران نباشید

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما چشم گربه دارید، بیانگر این است که شما قادر به پیدا کردن راهتان در تاریکی هستید، قادرید راهتان را طی یک مشکل سخت پیدا کنید. شما قادرید که جنبه ی روشن و مثبت یک موقعیت منفی را ببینید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما صاف و یک دست(ماهر) یا موذی هستید

خواب دیدن اینکه گربه چشمان آبی براق دارد، بیانگر این است که شما نیاز دارید به چیزی از چشم انداز متفاوت و دیگری بنگرید. خواب ممکن است به معنی روشنفکری ناگهانی باشد که ممکن است احساس ترس یا نگرانی بیاورد. شما از حقیقت می ترسید(از حقیقت گریزانید)

گربه سیاه

دیدن گربه سیاه در خوابتان بیانگر این است که شما در استفاده از توانایی های روانی تان و در باور حس شهودی تان، احساس ترس می کنید. شما ممکن است اشتباها گربه سیاه را با شیطان، تخریب و بد شانسی اشتباه بگیرید. بویژه اگر گربه سیاه، گاز بگیرد، چنگ بزند یا به شما حمله کند، خواب به این معنی است که شما باید چیزی که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید را تایید کنید و بگیرید. شما دیگر نمی توانید آن را انکار کنید. از روبرو شدن با موقعیت نهراسید

گربه: بچه گربه

دیدن بچه گربه در خوابتان بیانگر فاز تحول به سمت استقلال است (دارید متحول می شوید، مستقل می شوید). شما آماده اید که چیز های جدیدی که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر این است کهخواب نمادی از بیگناهی و خلوص است

خواب دیدن اینکه یک بچه گربه را در خوابتان می کشید بیانگر این است که شما در ابراز خودتان در یک رابطه ی شخصی مشکل دارید. شما حس نا امیدی در این رابطه می کنید

خواب دیدن اینکه بچه گربه به یک سگ کوچولو بدل می شود بیانگر تحول در زندگی شخصی تان است. شما ازینکه فقط به خودتان فکر کنید دست برداشته و مراقب کس دیگر هم هستید. شما به دنبال همراهی و همکاری هستید

خواب دیدن اینکه یک بچه گربه را از وسط خیابان(بزرگراه) نجات م یدهید، به این اشاره دارد که تمایل دارید به کسانی که قدم در راه یا مسیر اشتباه گذاشته اند کمک کنید

 

لطفا از فرهنگ الفبایی ما دیدن کنید.

درباره خواب های رایج بخوانید

دندان

تعبیر خواب دندان

دندان هایم دارند می افتند

خواب هایی در مورد افتادن یا شکستن دندان ها، خواب های معمول و رایجی هستند و افراد زیادی این خواب را می بینند. موضوعات معمول برای خواب دیدن در این مورد شامل این موارد است که: شکستن و افتادن دندان در دست هایتان، دندان هایتان یکی پس از دیگری، با یک تقه ی کوچک می افتد. این خواب ها نه تنها وحشتناک و شوکه کننده است، بلکه تصویرش در تمام روز در ذهن شما می ماند. معنی این خواب چیست؟

افتادن دندان مربوط به خودبینی است

یک تئوری این است که خواب در مورد دندان، منعکس کننده نگرانی های شما در مورد ظاهرتان است و اینکه به چشم دیگران چگونه میایید. دندان هاتان به شما کمک می کند تا تصویری جذاب ارائه کنید و نقش مهمی در فرآیند ارتباط با جنس مخالف دارند، خواه برق زدن دندان از سفیدی باشد خواه در فرآیند بوسیدن و نوازش کردن. پس این خواب ها ممکن است ناشی از ترس از رد شدن، طرد شدن، حس کردن این مساله که جذاب نیستید، حس کردن اینکه از نظر جنسی فرد مطلوبی نیستید، یا ناشی از افزایش سن باشد. برای پشتیبانی ازین تئوری، یک تحقیق در مورد خواب، دریافته است که زن ها در دوران یائسگی، بیشتر در مورد دندان هاشان خواب می بینند. پس به نظر می رسد که ارتباطی است بین بالا رفتن سن و دیدن خواب های بیشتری در مورد دندان.

دندان ها، یک فاکتور مهم برای جذابیت شما هستند و اینکه چگونه به چشم دیگران میایید. توجه کردن به اینکه چگونه به نظر می رسید، یک حساسیت رایج است

افتادن دندان ها مربوط به ارتباطات است

وقتی که دندان ندارید، شما ممکن است سختتان باشد که حرف بزنید یا کلمات را ادا کنید. پس خواب دیدن افتادن دندان ممکن است ناشی از مسائل ارتباطی باشد. شما در مورد چیزی صحبت نمی کنید یا حس می کنید که از انجام کاری بازداشته می شوید. شاید شما مشکلاتی در ابراز عقیده، یا بیان منظورتان داشته باشید

افتادن دندان ها مربوط به خجالت است

خواب دیدن اینکه دندان هاتان بیرون می افتد یا خراب می شود ممکن است برگردد به ترس هایتان در مورد شرمنده شدن از اینکه در برخی موقعیات، از خود حماقت نشان دهید. شاید شما حس می کنید که برای وظیفه ای که در دست دارید، آماده نیستید و می ترسید که دست انداخته شوید. این خواب ها، نگرانی های شما را خیلی بزرگتر از حد معمولی که هستند نشان می دهد. در بیشتر موارد، همه ی نگرانی شما بی دلیل است. برخی اوقات چیزی که تصور می کنید، بدتر از چیزی است که در واقعیت است

افتادن دندان ها مربوط به بی قدرت بودن است

دندان ها برای گاز زدن، پاره کردن، جویدن و خرد کردن استفاده می شود. به همین خاطر، دندان ها سمبلی از قدرت هستند. و از دست دادن دندان ها در خوابتان ممکن است ناشی از حس بی قدرت بودن باشد. آیا در موقعیت فعلی، قدرتی ندارید؟(روی موقعیت فعلی تسلط ندارید؟) شما حس ناامیدی می کنید وقتی که صدایتان شنیده نمی شود و کسی به حرفتان توجه نمی کند. ممکن است حس پست بودن (دون شان بودن-پایین بودن) کنید و شاید حس می کنید که در برخی موقعیت ها یا روابط در زندگی تان، اعتماد به نفس ندارید. این خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید با اعتماد به نفس تر باشید و به اهمیت چیزی که باید بگویید، باور داشته باشید

در کتاب های تفسیر خواب قدیمی، خواب های مربوط به گم کردن و از دست دادن دندان، به سو تغذیه یا رژیم غذایی بد اشاره داشت. این گفته ممکن است هنوز هم در مورد برخی از کسانی که خواب می بینند، کارا باشد. خواب می تواند نشانه ای از ناسالم بودن دهان و دندان باشد و اینکه شما نیاز دارید به دندان پزشک مراجعه کنید

افتادن دندان مربوط به مرگ است

ما معمولا باور نداریم که خواب ها، پیشگو یا پیش بینی برخی از وقایع آتی هستند. اگرچه  افرادی هستند که اعتقاد دارند این خواب ممکن است به بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان مربوط باشد. ما این مورد را هم به عنوان امکان تعبیر این رویا در اینجا قرار می دهیم. تصمیم با شماست.

افتادن دندان مربوط به پول است

خواب دیدن اینکه دندانتان می افتد بیانگر این است پولی به دست شما خواهد رسید. این گفته مبتنی بر افسانه ی قدیمی فرشته دندان است. اگر شما یک دندانتان بیفتد و زیر بالش گذارید، فرشته ی دندان برای شما پول بیاورد.

افتادن دندان مربوط به فریب و نیرنگ است

طبق گفته ی چینی ها، گفته می شود که اگر دروغ بگویید دندان شما می افتد. پس خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما در مورد موضوعی، صادق نیستید یا حیله به خرج می دهید

نتیجه گیری

وقتی که خواب افتادن دندان هاتان را تفسیر می کنید، به چیزی که در زندگی بیداری تان در حال اتفاق افتادن است نگاهی بیندازید، آن اتفاق می تواند این خواب را تعبیر کند. خواب در مورد دندان ممکن است وقتی اتفاق بیفتد که شما در رابطه ای جدید هستید، وقتی که شغلتان را عوض می کنید یا در طول یک دوره ی گذار در زندگی تان به سر می برید.

 

 

لطفا از فرهنگ الفبایی ما دیدن کنید.

درباره خواب های رایج بخوانید

 

تعبیر خواب مرده

من دیشب تو خواب مردم!

خواب های مربوط به مرگ کاملا وحشتناک و ترسناک هستند، آنقدری که انگار اخطاری از مرگ قریب الوقوع شما یا مرگ شخص مورد علاقه تان باشند. هرچند، نیازی به احساس خطر یا وحشت نیست. شما واقعا نمی میرید، اگر شما قبل ازینکه در خواب بمیرید، بیدار شوید

به خاطر اینکه رویای مردن را به بهترین شکل درک کنید، مهم است که به چیزی که در زندگی بیداریتان صورت میگیرد نگاهی بیندازید، تا ببینید چه چیزی باعث دیدن این رویا شده است.

مرگ به معنی شروع تازه است

خواب دیدن مرگتان سمبلی از تغییرات درونی، دگرگونی درونی، خود شناسی و رشد مثبت است که در شما یا زندگی تان صورت میگیرد. شما دستخوش یک دوره گذار هستید و روشنفکر تر و معنوی تر می شوید. تغییرات بزرگ در پیش روی شما قرار دارد، جایی که شما یک شروع جدید دارید و گذشته را پشت سر می گذارید. اگر شما در حال ازدواج یا طلاق گرفتن ، ارتقای شغلی و یا مهاجرت به یک کشور جدید هستید، شما ممکن است خواب مرگ خود را ببینید. اگر شما خواب ببینید که ادای مردن یا در می آوردید، بیانگر این است که شما کنترل زندگی تان را دارید و یک شروع تازه را می سازید. شما می خواهید در زندگی تان تغییر ایجاد کنید

اگر شما خواب مرگ دوست پسر یا دوست دختر(یا همسر) قبلی خود را ببینید، یک روش ناخودآگاه است که به شما می گوید که رابطه تان مرده و شما ازین رابطه می گذرید. خواب دیدن در مورد مرگ والدین تان که زنده هستند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییر مهمی در زندگی بیداری تان می شوید. رابطه ی شما با والدین تان به یک حوزه ی جدیدتر و متکامل تر وارد شودد. وقتی یک کودک، به نقاط عطف و سنین خاصی در زندگی میرسد و بزرگ می شود، دیدن خواب مردن آنها، سمبلی از خودشناسی شان، و گذار به مرحله ی جدیدی از زندگی است

مرگ به معنی بخشی از شماست که مرده است

از نظر استعاری، مرگ می تواند به عنوان پایانی برای مسیر ها و روش های قدیمی شما، عادات بد شما، رفتار مخرب یا دیگر جنبه های شما باشد. پس مردن، همیشه به معنی مرگ فیزیکی نیست، اما پایان یک چیز است. در این خواب ها، مرگ معمولا برای فرد دیگری (به جز شما) است. پس اگر شما خواب ببینید که کسی مرده است، پس به این معنی است که شما می خواهید آن جنبه از خودتان را سرکوب کنید، که توسط فرد دیگر که مرده است، نمایش داده می شود. هرچند که فرد، دیگر در زندگی تان، هیچ سهمی نداشته باشد

در کل، خواب دیدن در مورد مرگ یک نفر، بیانگر این است که احساسات شما برای آن فرد مرده است و یک تغییر یا فقدان بزرگ است که در رابطه تان با آن فرد، در حال وقوع است. اگر شما ببینید یک غریبه در خواب شما مرده است، بیانگر این است که شما نسبت به تغییراتی که در اطراف شما در حال وقوع است کاملا جدا هستید. اگر خواب شما در مورد مرگ یک کودک باشد، پس بیانگر این است که شما نیاز دارید، نابالغی خود را کنار گذارید و شروع کنید فرد جدی تری باشید. مرگ کودک می تواند به معنی این باشد که کودک درون شما، در نطفه خفه شده است(خاموش مانده است)

مرگ به معنی هشداری برای بیدار شدن (با مرگ، از شما درخواست می شود که بیدار شوید و به خود آیید)

ماهیت ترسناک و هشدار گونه ی مرگ می تواند به خودی خود، درخواستی برای بیداری چیزی باشد. این روش ذهن شماست که تلاش می کند توجه شما را معطوف چیزی کند که در زندگی بیداریتان وحشت آور است و شما نیاز دارید که در مورد آن اقدامی صورت دهید. حستان را در خواب در نظر گیرید و در مورد موقعیت زندگی بیداریتان فکر کنید، جایی که همان حس را دارید

در برخی مواقع، خواب دیدن مرگ خودتان، هشداری برای سلامتی تان است. شاید شما، مراجعه به پزشک را به تعویق می اندازید یا شاید شما نیاز دارید تغییراتی در شیوه ی زندگی ناسلامتان اعمال کنید

مرگ به معنی فرار کردن است

خواب دیدن اینکه شما می میرید ممکنن است به این معنی باشد که شما شخصا تلاش می کنید از نیاز ها و مطالبات زندگی روزمره تان فرار کنید. این ممکن است یک عامل استرس زای مهم، یک الزام، مسئولیت باشد یا شاید شما می خواهید از یک رابطه ی پر از درد و غم، خارج شوید

مرگ به معنی کنار آمدن با مرگ است

خواب دیدن مرگ ممکن است روش ناخودآگاه شما برای کنار آمده با ایده ی مرگ و میرا بودن خودتان باشد. طبیعی است که در مورد مرگ نگران باشید. چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ آیا درد دارد؟ برخی اوقات سخت است که هشیارانه به مرگ فکر کنیم چونکه ناخوشایند است و یک تابو است یا شما نمی خواهید در مورد آن فکر کنید. در نتیجه شما آن را به سمت ضمیر ناخودآگاهتان هدایت می کنید که ممکن است در خوابتان به سراغتان آید

اگر کسی در زندگی تان به سختی مریض باشد یا در حال مرگ باشد، عجیب نیست که مدام، مرگ در ذهنتان باشد و در خوابتان هم اغلب به سراغتان بیاید

مرگ به معنی از خود گذشتگی است

در برخی موارد، خواب دیدن اینکه شما می میرید، سمبلی از از خود گذشتگی هاتان است. شما حس می کنید که همیشه نیاز های دیگران را به خودتان ارجحیت داده اید

مرگ به معنی یک ویژگی است که ندارید(یا از دست داده اید)

خواب دیدن در مورد مرگ کسی که دوستش دارید بیانگر این است که شما یک جنبه ی خاص یا یک ویژگی خاصی که او دارد را، ندارید. از خودتان بپرسید، چه چیز این فرد را خاص می سازد یا چه چیز را در مورد او دوست دارید. این ویژگی ای است که شما واقعا در رابطه هاتان یا موقعیت هاتان، فاقد آن هستید

مرگ به معنی خشم است

خواب دیدن در مورد مرگ یک فرد ممکن است به این معنی باشد که شما یک خشم عمیق نهفته نسبت به این فرد دارید

خواب دیدن فردی که قبلا مرده است

دیدن یا حرف زدن با مرده در خواب، اخطاری به شماست که تحت تاثیر افراد منفی هستید و با یک جمع نا مناسب رفت و آمد می کنید. این خواب ممکن است راهی برای شما باشد که احساساتتان را با کسانی که مرده اند، مطرح کنید و حستان را بیان کنید و خودتان را خالی کنید. تعبیر دیگر این است که این رویا سمبلی از از دست دادن مادی است

اگر شما خواب یک نفر را ببینید که مدت ها قبل مرده است بیانگر این است که موقعیت یا رابطه فعلی تان در زندگی، مشابه ویژگی فردی است که فوت شده است. رویا ممکن است نشانگر این باشد که چگونه نیاز دارید به این موقعیت یا رابطه پایان دهید و آن را تمام کنید

اگر شما خواب کسی را ببینید که اخیرا مرده است، پس به این معنی است که مرگشان هنوز در ذهنتان زنده است ومرگ آنها را باور نکرده اید. شما هنوز تلاش می کنید تا مرگ او را باور کنید. اگر شخص فوت شده تلاش می کند تا شما را همراه خودش به جایی ببرد، پس بیانگر این است که شما تلاش می کنید مرگش را بفهمید. شما نمی خواهید تنها باشید

دیدن و صحبت کردن با پدر و مادر فوت شده تان در خواب بیانگر ترس شما از دست دادن آنهاست یا راهی است که شما برگزیدید تا با این فقدان کنار آیید. شما از خواب به عنوان شانس آخری استفاده می کنید تا برای آخرین بار با آنها خداحافظی کنید

دیدن برادر یا خواهر مرده تان، خویشاوند یا دوست مرده تان که درخواب شما زنده هستند بیانگر این است که شما دلتنگ آنها هستید و تلاش می کنید که خاطرات گذشته تان را که با آنها داشته اید بازیابی کنید. شما در تلاشید تا با سرعت زندگی روزمره ی بیداری تان کنار آیید، همراه شوید، خوابتان تنها راه شما برای کنار امدن با از دست دادن یک عزیز است

خواب دیدن بچه ی مرده تان، راهی برای شماست که بچه ی خود را از طریق خوابتان، زنده نگه دارید. برای یک مادر یا پدر، از دست دادن بچه، سخت است. این رویا دیده می شود چون که هنوز شما نمی توانید قبول کنید یا درک کنید که چگونه و چرا، بچه تان انقدر زود از دستتان رفت

مهم است که در ذهن داشته باشید که اگرچه یک فرد مرده است، اما ضرورتا به این معنی نیست که رابطه تان با آنها مرده است، الان فقط نوع رابطه متفاوت شده است. خواب ها می توانند راهی برای شما باشد تا یک ارتباط را حفظ کرده نگه دارید

نتیجه گیری

خواب شما در مورد مرگ، معمولا عینا صورت نمیگیرد. به خواب مرگ، به عنوان سمبلی از چیزی در زندگی بیداری تان نگاه کنید که در حال تغییر یا پایان یافتن است

 

 

لطفا از فرهنگ الفبایی ما دیدن کنید.

درباره خواب های رایج بخوانید

خواب مار

تعبیر خواب مار

توسط یک مار گزیده شدم

یکی از رایج ترین حیواناتی که در خواب دیده می شود مار است. مار ها سمبل های پیچیده ای هستند چونکه می توانند هم معنی مثبت داشته باشند هم منفی. برای درک اهمیت مار در خوابتان، مهم است که تجارب شخصی تان را با مار در نظر بگیرید و اینکه مار در فرهنگ شما چگونه دیده می شود. برای مثال، اگر شما یک مار را به عنوان حیوان خانگی نگه می دارید، این خواب، یک معنی متفاوت برای شما دارد نسبت به کسی که از مار متنفر است یا به شدت از آن می ترسد. مار، در خیلی از فرهنگ ها، سمبلی قوی است و پیشینه ی فرهنگی تان می تواند فاکتور مهمی در این باشد که دیدن مار در خوابتان چگونه تفسیر می شود

مار به ترس اشاره دارد

برای خیلی ها، تصویر مار می تواند ترس ایجاد کند. مار ها غیر قابل پیش بینی هستند و می توانند در هر زمانی بدون اینکه از قبل هشدار دهند حمله کنند. یک مار در خوابتان ممکن است بیانگر چیزی در زندگی تان باشد که غیر قابل پیش بینی است و از کنترلتان خارج است. شما از ناشناخته ها می ترسید

مار به تهدید های نهفته اشاره دارد

چونکه مارها برخی اوقات به سختی دیده می شوند و در بوته ها می خزند، سمبلی از تهدید نهفته و یا یک خیانت هستند. آنها در انتظار فرصتی عالی هستند تا یک حرکتی بکنند. اگر مار شما را گاز بگیرد و نیش بزند، این خواب تلاش می کند تا به شما، در مورد چیزی در زندگی بیداری تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز خود را بروز نداده است. دیدن یک بچه مار در خواب به معنی این است که شما یک تهدید را دست کم می گیرید. اگر شما مار را بکشید یا اگر مار مرده باشد، به معنی این است که این تهدید گذشته یا شما بر آن غلبه کرده اید

مار ها به ضمیر ناخود آگاه اشاره دارد

همه ی مخلوقاتی که روی زمین می خزند، مثل یک مار، ممکن است بیانگر ضمیر ناخودآگاهتان باشد. خواب دیدن مار ممکن است حاوی پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد یا هشدار دهنده ی پیغامی از ضمیر ناخودآگاه به شما باشد

مار به وسوسه های جنسی اشاره دارد

طبق تفکرات فروید، مار به عنوان سمبل عضو جنسی مردانه است و بیانگر وسوسه، افکار سرکوب شده، انرژی جنسی خام یا روابط جنسی ممنوع شده است. بویژه، دیدن مار در تختتان بیانگر این است که شما قدرت جنسی بالایی دارید یا تهدید جنسی به حساب میایید. شما ممکن است بی تجربه باشید، نگران باشید یا فقط قادر نباشید ادامه دهید. اگر شما از مار می ترسید، بیانگر ترس شما از سکس، صمیمیت یا تعهد است. خواب دیدن اینکه شما یک مار زنده را می خورید بیانگر این است که شما به دنبال صمیمیت، نزدیکی یا انجام امور جنسیهستید. زندگی شما فاقد شور و شوق و هوس است

مار به یک فرد بی عاطفه اشاره دارد

به عنوان یک استعاره، مار در خواب می تواند سمبلی از فردی در نزدیکی شما باشد که بی عاطفه، شیطان صفت و ظالم است. خواب شما به شما می گوید به او اعتماد نکنید. اگر شما می ترسید که کسی، احساسات حقیقی شما را نسبت به خودش بداند، شما احتمالا خواب مار می بینید

مار به تحول و دگرگونی اشاره دارد

به خاطر توانایی پوست ریزی شان، مارها بیانگر دگرگونی است . اگر خواب شما، حس مثبتی برای شما به جا گذارد، خواب دیدن مار بیانگر تغییر مثبت، بازبینی خود، رشد، دانش و خرد است. چه تغییرات جدیدی در زندگی کاری تان رخ می دهد یا چه چیزی را میخواهید تغییر دهید؟ بویژه خواب دیدن مار قرمز، روی ویژگی مثبت مار تاکید دارد، روی هوا و هوس آتشین تاکید دارد. اگر شما با مار بجنگید، به معنی این است که شما با تغییر می جنگید. شما چیزها را به همان شیوه ای که هستند دوست دارید، حتی اگر برای شما جالب نباشند و به شما احساس خوشحالی ندهند.

مار به شفا اشاره دارد

در برخی فرهنگ ها، مار به عنوان سمبل شفا دیده می شود. از مار های سمی، زهر گرفته می شود تا پادزهر زهرشان باشد. سمبلی از حرفه ی پزشکی است. مار بیانگر ریکاوری یا حفظ کردن فرد در مقابل برخی بیماری هاست

مار به خلاقیت اشاره دارد

تفسیر مثبت دیگر از مار به خلاقیت و پتانسیل شما اشاره دارد

نتیجه گیری

سمبل مار می تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به حس شما در مورد مار دارد. برخی اوقات سخت است که از ترس اولیه ای که در مورد دیدن مار حس می کنید بگذرید تا بتوانید تحلیل معنادار تری از رویاتان داشته باشید

 

 

لطفا از فرهنگ الفبایی ما دیدن کنید.

درباره خواب های رایج بخوانید