آلفرد آدلر

آلفرد آدلر(۱۸۷۰-۱۹۳۷) باور دارد که خواب ها، ابزار مهمی برای کنترل روی زندگی های بیداری تان هستند. آنها ابزار هایی برای حل مشکلات هستند. نیاز است که خواب ها، مورد توجه ما قرار گیرند و ما از آنها آگاه باشیم، آن ها تعبیر شوند تا بتوانیم آنها را (در جهت مشکلات زندگی بیداری مان) درک کنیم. از خواب ها بیاموزیم و آنها را در زندگی بیداری تان درگیر کنیم. آدلر باور دارد که ارتباطی بین خواب و مشکلاتتان در زندگی روزمره تان وجود دارد. هرچقدر خواب بیشتری ببینید، مشکلات و مسائل بیشتری دارید. در مقابل، هرچه خواب کمتری ببینید، مسائل کمتری دارید و از نظر روانی، سالم تر هستید

در حالی که فروید باور دارد که تمایلات جنسی عامل و محرک تمامی رفتای های شخص است، آدلر باور دارد که این، کنترل، قدرت و انگیزه است که عامل رفتارهای مختلف از جانب شخص می شود. به علاوه، آدلر فکر نمی کند که فعالیت ها و رفتار فردی، از ضمیر ناخود آگاه، خط می گیرد. او باور دارد که کوشش برای کمال و نیاز به کنترل، چیزی است که باعث می شود شما، کار هایی که می کنید را انجام دهید. در حقیقت، آدلر باور ندارد که عمل خودآگاه یا ناخود آگاه، مقابل یک دیگر است. بلکه، چه شما خواب باشید و چه بیدار آنها به یک شیوه عمل می کنند.

دیدگاه آدلر در مورد خواب، این است که خواب ها، یک مسیر باز به سمت افکار حقیقی، احساسات و عملکرد های شما هستند. در خواب هاتان، شما تمایلات و تحریکات پرخاشگرانه می بینید. خواب ها، راهی برای جبران کمبود ها در زندگی بیداری است. برای مثال، اگر شما در زندگی بیداری تان، قادر نیستید جلوی رئیستان بایستید، پس ممکن است برایتان ساده تر باشد، که در خواب که موقعیت برایتان راحت و آرام است، سر رئیستان پرخاش کنید. خواب ها، یک نوع رضایت ایجاد می کنند که از نظر اجتماعی، پذیرفته تر است

 

 

زیگموند فروید

زیگموند فروید که پدر علم روانکاری است(۱۸۵۶-۱۹۳۹)، علم خواب را با کار روی تعبیر خواب، متحول می کند. فروید، با تحلیل خواب شروع کرد، تا جنبه های شخصیت مربوط به پاتولوژی(آسیب شناسی) را درک کند. او باور دارد که هیچ کدام از کار هایی که می کنید، و هیچ کدام از اتفاقاتی که برایتان می افتد، شانسی نیست، هر کار و فکری، به انگیزه ی ضمیر ناخودآگاه شما، در سطوح مختلف مربوط است. برای اینکه در یک جامعه ی متمدن زندگی کنید، مجبورید امیالتان را بگیرید و گاهی آنها را سرکوب کنید. این تمایلات و انگیزه ها، باید به یک طریقی آزاد شود. بنابراین آنها به شکلی دیگر، خود را بروز می دهند

یکی از راه هایی که این امیال و انگیزه ها، آزاد می شوند، از طریق خواب هاست. چونکه محتوی ضمیر ناخودآگاه، ممکن است مخل یا مضر باشد، فروید باور دارد که ضمیر ناخودآگاه، خودش را به زبانی نمادین، ابراز می کند

فروید، جنبه های ذهنی را به سه بخش تقسیم می کند

شناسه id – حول محورتحقق انگیزه های اولیه، لذت ها، تمایلات، امیال چک نشده و تحقق آرزوها می چرخد

ایگو: نفس(خود) ego- حول محور  ضمیر خودآگاه، عقلانیت، روحیه و جنبه ی  خودآگاهی ذهنی می گردد

سوپر ایگو(ابرمن): وجدان- خود سانسوری است که مسئول اجرای کد های اخلاقی است(یعنی وجدان انسان، انسان را مجبور می کند که کد های اخلاقی را رعایت کند)

وقتی که شما بیدار هستید، انگیزه ها و تمایلات تان، توسط وجدانتان، سرکوب می شود. از طریق رویاها، شما قادر هستید نیم نگاهی به ضمیر ناخودآگاهتان یا هویتتان بیندازید. چونکه در خواب، خودتان را محدود و سانسور نمی کنید، ضمیر ناخودآگاهتان فرصت این را دارد که آزادانه عمل کرده و تمایلات پنهانی تان را بیان کند. اما، تمایلات درونی شما ممکن است بسیار آزار دهنده و حتی از نظر روانی مضر باشد، برای همین،  سانسور صورت میگیرد و محتوای مخل هویت به شکلی نمادین و سمبلیک در می آید و در خواب به شما نشان داده می شود. این به حفظ حالت خواب کمک می کند و جلوی این را می گیرد که به حالت شوکه بیدار شوید. در نتیجه، تصاویر مرموز و گیج کننده در خواب برایتان پیش میاید

طبق نظر فروید، دلیل اینکه با خودتان کلنجار می روید که خواب هاتان را به خاطر بیاورید، این است که ابر من وارد کار شده است. کارش را اینگونه انجام می دهد که از ذهن خودآگاه شما در مقابل تصاویر مزاحم و تمایلاتی که جلوی ضمیر ناخودآگاه شما سبز می شوند، محافظت می کند

ابزار های تعبیر خواب فرویدی

طبق نظر فروید، خواب ها همیشه محتوی آشکار و پنهان دارند. محتوی آشکار، چیزی است که خواب گویای آن است. اغلب عجیب غریب و بی معنی است. محتوی پنهان چیزی است که خواب واقعا تلاش می کند بگوید. خواب ها، دیدی از ضمیر ناخودآگاه به ما می دهند. فروید باور دارد که ما یک تکه از محتوی آشکار خواب را جدا می کنیم تا اهمیت و بخش پنهانش را با استفاده از تکنیک برداشت آزاد، نشان دهیم. با استفاده ازین تکنیک، شما با یکی از نماد های خواب شروع می کنید و بعد، با چیزی که به صورت اتوماتیک، اول به ذهن شما می رسد، این موضوع را دنبال می کنید! شما به این شیوه ادامه می دهید و می بینید که به کجا می رسید.

برای کمک به تفسیر تصاویر مرموز خوابمان، فروید، تصاویر را به ۵ فرآیند دسته بندی کرد:

 1. جانشین سازی: این وقتی اتفاق می افتد که یعنی یک چیز یا یک فرد، در خواب ما، سمبلی از یک چیز یا فرد دیگر است.
 2. تجسم(فرافکنی): این وقتی اتفاق می افتد که کسی که خواب می بیند، تمایلات و خواست های خود را، در قالب کس دیگری پیش می برد
 3. نماد سازی: این وقتی است که تمایلات و انگیزه های سرکوب شده ی کسی که خواب می بیند، به صورت استعاری، نمود پیدا می کند
 4. خلاصه کردن: این فرآیند وقتی صورت می گیرد که کسی که خواب می بیند، احساسات یا تمایلات خود را با جمع کردن یا محدود کردن آنها به صورت یک تصویر یا اتفاق خلاصه در خواب، پنهان می کند. پس معنی این تصویر در خواب، ممکن است واضح یا اشکار نباشد
 5. توجیه: این مرحله ی آخر تعبیر خواب است. ذهنی که خواب می بیند، یک خواب نامنسجم را به موردی تبدیل می کند که قابل فهم تر و منطقی تر است. این مرحله به عنوان نسخه ی ثانویه شناخته می شود

فروید، بیشتر درگیر محتوای جن،،سی خواب هاست. او باور دارد که تمایلات جنس،،ی، یک دلیل ریشه ای از چیزی است که در خواب ها اتفاق می افتد. طبق گفته ی فروید، هر شی بلند و باریک و دراز(یعنی چاقو، سیگار، اسلحه، غیره) بیانگر آلت تناسلی مردانه است، در حالی که هر حفره یا ظرفی(کاسه، غار، تونل، غیره) بیانگر دستگاه تناسلی خانم هاست

 

پنج مرحله ی توسعه شخصیت فروید

فروید باور دارد که ۵ مرحله در شکل گیری شخصیت شما وجود دارد

 1. دهان و دندان/وابستگی: این مرحله از تولد تا سن ۲ سالگی است، وقتی که بچه، با استفاده از دهانش، دنیا را کشف می کند. اگر نیاز ها در این مرحله برطرف نشوند، فرد تلاش می کند که در طول زندگی، آنها را برطرف کند. سیگار کشیدن، خوردن و اشامیدن، به عنوان تثبیت دهان و دندان است. خواب های تکراری، حس کامل نشدن یا نیاز هایی که رفع نشده است، از زمینه های رایج در خواب هاست
 2. مقعد/آموزش کنترل ادرار: در این مرحله ی دوم، بچه یاد میگیرد که کارکرد های بدن(کارکرد های فیزیکی) اش را کنترل کند. اگر به درستی کنترل نکرد یا اگر بچه در این مرحله دچار آسیب روانی شد، ممکن است محافظه کار، یا سفت و سخت شود، یا کسی که مدام در حال کنترل کردن است. بچه می تواند، رفتار های وسواسی و عقده ای و اجباری را، بیشتر کند. خواب هایی در مورد اینکه خارج از کنترل باشیم یا تلاش کنیم که چیز ها را مرتب نگه داریم، در این مورد، رایج است
 3. مرحله تشخیص جنسیت: بین سن ۳ تا ۵ سالگی، بچه ها از مرد و زن بودن اگاه می شوند. شخصیت تا این مرحله شکل می گیرد. این مرحله به صورت عقده ادیپ و الکترا دسته بندی می شود. عقده ادیپ بیانگر عشق پسر به مادر و ترس و حسادتی است که نسبت به پدر دارد. مدل زنانه ای این قضیه است که دختر، نسبت به مادرش، حس خشم دارد و به آلت تناسلی مردانه غبطه می خورد
 4. دوره تاخیر(پنهان): در طول این مرحله، یک پیشروی جدید و خیلی کم مشاهده می شود
 5. اندام تناسلی: با شروع سن ۱۲ سالگی، به اوج بلوغ می رسیم، این مرحله با بیداری مجدد علاقه ی جنسی دسته بندی می شود

همان طور که قبلا ذکر شد، فروید باور دارد که نیروی انگیزشی خواب، تحقق آرزوست. مسائل قدرت، نبود کنترل یا عشق ارضا نشده، ممکن است در خواب، به شکل راهی برای ارضا کردن این نیاز ها، نمایان شود. افکاری که در طول روز سرکوب می شوند، ممکن است در خواب، راهی بیابند که به مقصود خود برسند(دیده شوند)

فروید باور دارد که هر تصویر یا نمادی که در خواب ظاهر می شود، دلالت جنسی دارد. برای مثال، خواب های نگران به عنوان نشانه ای از تمایلات جنسی سرکوب شده دیده می شود

انتقاد: انتقاد های زیادی به تئوری خواب فروید وارد است. فروید در عصر ویکتوریا زندگی کرده است که از نظر جنسی سرکوب شده است. شیفتگی او در مورد تصویر جنسی، ممکن است محصول آن زمان، فرهنگ یا رابطه اش/کشمکش اش با امیال جنسی باشد

جونیور کالوین اس هال

کالوین(۱۹۰۹-۱۹۸۵) در مطالعاتش پیرامون خواب و رویا روی محتوا تمرکز کرد. به دلیل اینکه خواب در اصل همان تفکرات است، یک فرآیند شناختی است. خواب ها، یک نقشه راه یا مسیر به سمت مناطقی در ذهنتان است که به آن دسترسی راحت ندارید. در غیر این صورت، به عنوان ضمیر ناخود آگاه شناخته می شود. هال باور دارد که خواب ها بهترین راه کشف افکار شخصی و توضیح رفتار است. خواب ها، چیزهایی را در مورد خودتان نشان می دهد نه اینکه آنها را پنهان کنند.

هال خواب ها را به یکی از پنج منطقه ی اصلی زندگی دسته بندی می کند

 1. مفاهیم شخصی، به انواع یا شماری از نقش هایی اشاره دارد که در خواب هاتان، آنها را بازی می کنید
 2. مفاهیم دیگر مردم، نقش های دیگر مردم است که در خواب هاتان بازی می کنند. احساسات خود را در مورد دیگران، در نظر بگیرید، و اینکه چگونه با آنها تعامل برقرار می کنید
 3. مفاهیم جهان که در محیط و مناظر خواب نمایش داده می شوند. صفت هایی که شما برای توصیف خوابتان(فضای خوابتان) استفاده می کنید، بیانگر این است که شما جهان را چگونه می بینید
 4. مفاهیم انگیزه، ممنوعیت و مجازات، بیانگر رفتار شماست و اینکه چگونه از انگیزه ها و تنبیه ها(پاداش و تنبیه) خط می گیرد
 5. مفاهیم و مشکلات و کشمکش ها، نمادی از کشمکش ها، مسائل و مشکلاتی است که شما در زندگی بیداری تان با آن ها روبرو هستید. این خواب ها، تلاش می کند که که یک بینشی در مورد کشمکش هاتان به شما پیشنهاد می دهد و آنها را واضح و روشن می کند

با استفاده از این پنج مفهوم، هال باور دارد که شما قادر به تحلیل محتوای خواب باشید و مسیر خود را به سمتی ببرید که روی ضمیر ناخودآگاهتان به صورت عمیق کار کنید.

فردریک پرلز

فردریک پرلز (۱۸۹۳-۱۹۷۰)، بنیان گذار گشتالت تراپی است. این نوع درمان به دنبال پر کردن حفره های احساسی است به طوری که شما می توانید به یک کلیت متحد الشکل برسید. پرلز باور دارد که خواب شامل اجزای طرد شده و رد شده از شخصیت شماست. هر شخصیت و هر شی ای در خواب، بیانگر جنبه ای از خودتان است. شما طوفان هستید، شما کسی هستید که حمله می کند، شما ماشینی هستید که خراب شده، شما پل هستید و شما کتابی گرد و خاک گرفته هستید. پرلز، این گفته را رد می کند که خواب ها، جزئی از زبان نمادین جهانی است. او باور دارد که هر خواب، برای کسی که آن را خواب می بیند، خاص است.

به خاطر کشف اینکه چه جنبه ای از خودتان در حال طرد شدن است، پرلز باور دارد که مهم است که خوابتان را به زبان حال، دوباره بیان کنید و طبق آن عمل کنید. مهم است که به صورت شفاهی بیان کنید که در مورد هر مولفه در خوابتان، حتی چیز های بیجان، چه احساسی دارید. دوباره خواب را مرور کنید و این دفعه، نقش ها و اشیا مختلف را در نظر بگیرید. یک دیالوگ با هر شی در خوابتان ایجاد کنید و بیان کنید که چه احساسی نسبت به هر کدامشان دارید. وقتی نقش های مختلف در خوابتان میگیرید و طبق آن عمل می کنید، شما ممکن است قادر به تایید و درک احساساتی باشید که ممکن است خیلی به آن توجه کرده اید یا کلا آن را نادیده گرفته اید. خواب شما، گویی زنده می شود

کارل یونگ

مثل مشاورش، زیگموند فروید، کارل (۱۸۷۵-۱۹۶۰) به وجود ضمیر ناخودآگاه باور دارد. به هر حال، او ضمیر ناخودآگاه را به عنوان یک مورد غریزی، حیوانی یا جنس! ی نمی بیند، او آن را به عنوان یک مورد روحانی و معنوی می بیند. در نهایت، یونگ با فروید دعوایش می شود، این به خاطر دیدگاه های مختلف آنها با هم، در مورد خواب است.

طبق نظر یونگ، خواب ها، راهی برای ارتباط و آشنایی شما با ضمیر ناخودآگاهتان است. خواب ها در پی این نیستند که احساسات واقعی شما را از ذهن بیدارتان پنهان کنند، اما در عوض، آنها دری به سوی ضمیر ناخودآگاه شما هستند. آنها خود بیدارتان را راهنمایی می کند تا به کمال دست یابید و راه حلی برای مساله ای که در زندگی بیداری تان با آن روبرو هستید، نشان می دهند.

یونگ، ایگو را به عنوان درک شما از خودتان می بیند و اینکه چگونه خودتان را به جهان معرفی می کنید(به تصویر می کشید). قسمتی از تئوری یونگ این است که همه چیزها می تواند به عنوان دو نقطه ی مقابل مخالف دیده شود: خوب/بد، مرد/زن، یا عشق/نفرت

پس انجام کاری در مخالفت با ایگو « ضد ایگو» می باشد یا چیزی که او به عنوان سایه به آن اشاره دارد. سایه بیانگر جنبه های رد شده از خودتان است که شما دوست ندارید آنها را تایید کنید. سایه، یک جورهایی، بدوی تر است، بی فرهنگ و اندکی زننده است.

تعبیر خواب یونگی

به دلیل این که خواب ها راهی برای ارتباط با ضمیر ناخودآگاه هستد، یونگ باور دارد که تصاویر خواب، نشانگر چیزی در مورد خودتان، روابط تان با دیگران، و موقعیتی در زندگی بیداری تان است. خواب ها، رشد شخصی تان را هدایت می کنند و به شما کمک می کنند که به پتانسیل کامل خود برسید. یونگ باور دارد که محتوای خواب که نمایش داده می شود مهم است و به عنوان محتوای پنهان نمایش داده می شود. یک بحث ساده در این مورد که چه چیز الان در زندگی شما در حال اتفاق افتادن است، می تواند به تعبیر خواب کمک کند و تصاویر مرموز خوابتان را رمز گشایی کند. او باور دارد که شما دارای ابزار هایی هستید که خواب هاتان را تفسیر کنید. هیچ راه درست و ثابتی برای تعبیر خواب وجود ندارد. معنی خواب، یک قضاوت شخصی است و بر عهده ی خود شماست که چگونه ان را تفسیر می کنید. تعبیر خواب باید برای شما درست باشد و این مهمترین مساله است، مهم تر از هرچیزی که هر کس دیگری فکر می کند یا باور دارد.

آرکتایپ های کارل یونگ

برای اینکه به شما کمک بیشتری شود تا معنای خوابهاتان را کشف کنید، یونگ نماد های خواب های خاص را ذکر کرده است که دارای معنی جهانی برای همه ی مردان و زنان است. او به این پدیده، ضمیر ناخود آگاه جمعی می گوید. وقتی که خواب ها شخصی است، تجربه ی شخصی شما، طبق یک زمینه و نماد جهانی است. این باور وجود دارد که نماد ها در هر فرهنگی در طول تاریخ اتفاق می افتد.

یونگ، هفت نماد را شناسایی می کند که آرکتایپ های اصلی شخصیتی هستند:

 1. پرسونا (ماسک): تصویری از شماست که در دنیای بیداری تان، به جهان عرضه می دارید(تصویری است که دنیا شما را آنگونه می بیند). ماسک شما در مقابل عموم مردم است. در دنیای خواب، شخصیت توسط واقعیت فرد ارائه می شود. خود، ممکن است از نظر فیزیکی شبیه شما باشد یا نباشد، یا اینکه مثل شما رفتار کند یا ممکن است نکند. شما هنوز می دانید که این فرد، در خواب شما، خود شما هستید
 2. سایه: جنبه ی رد شده یا سرکوب شده ی شماست. بخشی از شماست که نمیخواهید دنیا ببیند چونکه زشت و ناخوشایند است. نمادی از ضعف، ترس یا خشم است. در خواب ها، این شکل، توسط کسی که در کمین می نشیند، قاتل، قلدر یا کسی که تعقیب می کند، دیده می شود (به این هیبت ظاهر می شود). می تواند شکل ترسناکی باشد یا حتی یک دوست صمیمی یا اعضای خانواده باشد. ظاهر آنها، شما را عصبانی می کند یا شما را وحشت زده می کند. آنها شما را وادار می کنند که با چیزهایی روبرو شوید که نمیخواهید ببینید یا بشنوید. شما باید یادبگیرید که جنبه ی سایه وار خود را قبول کنید، به خاطر پیغام هایی که به نفع شماست، اگرچه ممکن است فوری مشخص نشود.
 3. آنیما و آنیموس: جنبه ی زن و مرد شماست. هر کسی دارای ویژگی آنیما و آنیموس است. در خواب ها، آنیما به شکلی کاملا زنانه ظاهر می شود در حالی که آنیموس به شکلی کاملا مردانه ظاهر می شود. یا شما ممکن است خواب ببینید که لباس زنانه پوشیده اید در حالی که مرد هستید یا اینکه ریش گذاشته اید در حالی که زن هستید. این تصاویر در خواب، بسته به این است که شما چقدر خوب قادر هستید، ویژگی های زنانه مردانه ی خودتان را یکپارچه کنید(در کنار هم آورید). آنها، یادآوری هستند که شما باید یاد بگیرید که جنبه ی مردانه (قطعیت تان) یا زنانه(احساساتتان) را تایید کرده یا ابراز کنید
 4. کودک الهی: خود حقیقیتان به خالصانه ترین شکل است. نه تنها نمادی از بی گناهی تان است بلکه حس آسیب پذیریتان و بی یاوری تان است اما نمایانگر آرمان های شما و همه ی پتانسیل شماست. شما آغوشتان را به روی همه ی احتمالات باز می کنید. در صحنه ی خوابتان، این شکل به صورت یک نوزاد یا بچه است
 5. پیرمرد یا پیرزن خردمند: کسی است که در خوابهاتان کمک می کند. به صورت معلم، پدر، دکتر، کشیش یا یک شخصیت مقتدر که ناشناخته است، ظاهر می شود و راهنمایی کرده و حرف های خردمندانه می زند. آنها در خوابتان ظاهر می شوند تا شما را در جهت درست هدایت و راهنمایی کند
 6. مادر عظیم: کسی است که حالت دایه را دارد، پرورش دهنده است. مادرعظیم در خواب شما به صورت مادر خودتان، مادربزرگتان یا کسی که پرورش دهنده است ظاهر می شود. او برای شما، یک اطمینان مثبت فراهم می کند. به صورت منفی، او ممکن است به عنوان یک ساحره یا یک زن بیخانمان ظاهر شود که می تواند با با اغواگری، زیر قدرت رفتن و یا مرگ مرتبط باشد.

این تضاد ریشه در این باور برخی متخصصان دارد که مادر واقعی که زندگی می بخشد (بچه را به دنیا می آورد) دقیقا به طور همزمان می تواند به بزرگ شدن ما و دور شدمان از خودش حسادت بورزد.

 1. شوخ طبع و حقه باز: همان طور که نام اشاره دارد کسی است که جک تعریف می کند تا نگذارد شما خودتان را بیش از حد جدی بگیرید. او ممکن است در خوابتان وقتی ظاهر شود که خیلی در یک موقعیت پیش می روید یا اشتباه قضاوت می کنید. یا وقتی که شما در مورد تصمیمی نامطمئن هستید یا در مورد جایی که می خواهید در زندگی بروید مطمئن نیستید. او باعث میشود شما احساس ناراحتی یا خجالت زدگی کنید، برخی اوقات شما را بابت آسیب پذیری هاتان مسخره می کند یا شما را در معرض آسیب دیدن قرا رمی دهد(نقاط ضعف تان را جلوتان می گذارد). او ممکن است شکل دیگر و نامحسوسی به خود بگیرد، برخی اوقات حتی شکلش تغییر می کند.

خواب های آرکتایپی، که گاهی به عنوان خواب های افسانه ای، خواب های فوق العاده یا خواب های شگرف خوانده میشوند، معمولا در زمان های مهم یا دوره های گذار در زندگی تان اتفاق می افتد. آنها، به شما حس خوف و هیبت می دهند یا اینکه شما چیزی مهم را در مورد خودتان یاد گرفته اید. این رویاها، ویژگی کیهانی دارند غیر ممکن است در واقعیت اتفاق بیفتند. آنها بی نهایت واضح و روشن هستند و تا مدت ها بعد خوابتان در ذهنتان می مانند.