تعبیر خواب جوراب شلواری

جوراب شلواری

خواب دیدن اینکه شما جوراب شلواری می پوشید بیانگر این است که در ارائه جنبه ای از خودتان راحتید. اگر جوراب، پاره است یا سوراخ دارد، پس بیانگر نبود عزت نفس و اعتماد به نفس کم شده است.
مطالب مشابه  تعبیر خواب میوه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!