تعبیر خواب دستشویی

دستشویی

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید دستشویی را پیدا کنید یا اینکه شما در پیدا کردن دستشویی مشکل دارید، بیانگر این است که شما در رها کردن و بیان احساسات خود مشکل دارید. شما مانع از احساسات درست خود در مورد چیزی می شوید(جلوی احساساتتان را میگیرید)
مطالب مشابه  تعبیر خواب ترنس،دو جنسه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!