نا امیدی
نابارور: نازا
نابغه
ناپدری: پدر خوانده
ناپدید شدن
ناتوانی: معلولیت
ناخدا (دریاسالار)
ناخن
ناخن شست پا
ناخن گیر
ناخن های مصنوعی
ناراحت
نارگیل
نارنجک دستی
نارنگی
نازا
ناشناس
ناشنوا: کر
ناف
نافرمانی
ناله کردن
نام
نامادری: مادرخوانده
نامرئی
نامزدی
نامه
نان
نانوایی
ناهار
ناو هواپیما بر
نایک
نبرد
نبض: ضربان
نپتون: سیاره نپتون
نجات
نجات غریق
نجار
نخ
نخ دندان
نخ دندان
نخود فرنگی
نردبان
نرده
نرم
نرم افزار
نزاع: مشاجره
نژاد پرستی
نسخه پزشک
نسیم
نسیم: باد صبا
نشت آب لوله
نشستن
نشیمن: اتاق نشیمن
نصفه شب
نصیحت کردن
نظرسنجی
نعره زدن
نعش
نعش کش
نعل اسب
نعل بند
نعمت
نعناع
نفت
نفرت
نفس 
نفقه
نقاشی روی صورت
نقاشی کردن 
نقرس
نقره
نقشه
نقطه
نقل قول
نگاتیو
نگارخانه (گالری هنری)
نگرانی
نگهبان
نمایشگاه
نمایشگاه ماشین 
نمایشنامه: فیلم نامه
نمره
نمک
نه: خیر: نخیر
نهر
نهنگ
نوار کاست
نوار ویدئو
نوازنده
نوجوان
نودل
نور
نور آفتاب: تابش آفتاب
نور افکن
نورانی
نوزاد
نوشابه
نوشتن
نوشیدن
نوشیدنی
نوک: منقار
نوه
نویسنده
نیاز
نیروانا(سرزمین موعود-بهشت)
نیروی دریایی
نیروی هوایی
نیزه
نیش حشره (جای نیش-گزیدگی)
نیشگون
نیلوفر آبی
نیمکت
نیمکت
نینجا