تعبیر خواب عمو

عمو

دیدن عموتان در خواب بیانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. خواب دیدن اینکه عموی مرده تان، به شما زنگ می زند که بگوید، او نبش قبر می کند، بیانگر این است که ضمیر ناخودآگاهتان به شما در مورد یک حقیقت مخفی یا راز خانوادگی که نیاز است پرده برداشته شود، می گوید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب اسب آبی
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!