marg

مرگ

تعبیر خواب مرگ من دیشب تو خواب مردم! خواب های مربوط به مرگ کاملا وحشتناک و ترسناک هستند، آنقدری که انگار اخطاری از مرگ قریب الوقوع شما یا مرگ شخص مورد علاقه تان باشند. هرچند، نیازی به احساس خطر یا ...
khianat

خیانت

تعبیر خواب خیانت همسرم به من خیانت کرد مورد خیانت واقع شدن در خواب می تواند آنقدر واقعی به نظر برسد که شما واقعا بروید و همسر، دوست پسر، دوست دختر یا فرد مهمی را، به آن متهم می کنید. ...
taghib

تعقیب

تعبیر خواب تعقیب کسی مرا دنبال می کند! دنبال شدن در خواب، یکی از رایج ترین موضوعات خواب است که از احساس نگرانی و اضطراب در زندگی بیداری تان ناشی می شود. در این جور رویاها، شما از کسی که ...
mar

مار

تعبیر خواب مار اگر در رویاهایتان مار می بینید.... توسط یک مار گزیده شدم یکی از رایج ترین حیواناتی که در خواب دیده می شود مار است. مار ها سمبل های پیچیده ای هستند چون می توانند هم معنی مثبت ...
Parvaz

پرواز

تعبیر خواب پرواز کردن اگر درخواب خود رویای پرواز می بینید..... من در حال پرواز هستم خواب های در مورد پرواز کردن در دسته ی خواب های شفاف قرار می گیرد. خواب های شفاف زمانی اتفاق می افتتد که شما ...
فاقد تصویر شاخص

سقوط

تعبیر خواب سقوط کردن من در حال سقوط هستم خواب دیگری که خیلی رایج است، خواب دیدن این است که که شما در حال سقوط از یک صخره، ساختمان، سقف، یک هواپیما یا از یک زمین مرتفع تر هستید. یک ...
Emtehan

امتحان

تعبیر خواب امتحان دادن اگر در رویاهایتان خواب امتحان می بینید...... من در امتحان رد شدم امتحان دادن در خواب بیانگر این است که شما در قسمتی از زندگی بیداری تان، در معرض آزمایش قرار می گیرید یا به دقت ...
berahnegi

برهنگی

برهنگی وقتی در خواب خود را برهنه یا لخت می بینید..... من لخت هستم خب، شما در حال زندگی روزمره تان هستید – به مدرسه می روید، منتظر اتوبوس می مانید، به مرکز خرید می روید، پیاده روی می کنید ...
error: Content is protected !!