فاقد تصویر شاخص

گاو نر

گاو نر دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی تر باشید. تعبیر دیگر این است که گاو ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب روباه

روباه دیدن روباه در خوابتان بیانگر بینش، هوشمندی، حیله گری و کاردانی است. شاید خواب به شما می گوید که شما نیاز دارید که بیشتر ازین ویژگی ها در زندگی بیداری تان نشان دهید. یا اینکه  نیاز داریدکه افکارتان را ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مار افعی

افعی: مار افعی لطفا به تعبیر خواب کلمه ی مار نگاهی بیندازید.
Anima Animous

شیخ صنعان و راه شکفتن انسان

شیخ صنعان و راه شکفتن انسان   دکتر صابر امامی     به نظر می­ رسد، داستان شیخ صنعان، مقدمه واقعی داستان منطق الطّیر و سیمرغ باشد که برای اثبات آن چند دلیل می توان برشمرد. اول اینکه مقدّمه هایی ...
Sheep

تعبیر خواب گوسفند

گوسفند دیدن گوسفند در خوابتان بیانگر مطیع بودن است. شما به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی جدید ندارید. تمایل دارید که همراه با گروه پیش بروید. به اصطلاح «شبیه گوسفند است» فکر کنید. تعبیر دیگر این است که ...
pig

تعبیر خواب خوک

خوک دیدن خوک در خوابتان نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که خوک ممکن است بیانگر شکم پرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی ...
hair

تعبیر خواب مو

دیدن مو در خوابتان بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. تعبیر خواب مو، بیانگر نگرش های شماست. اگر موهاتان گوله و گوله یا در هم باشد، نمادی از عدم اطمینان و سردرگمی در زندگی تان است. شما ممکن است ...
Tahlil karbordi khaboroya

یادداشتی بر کتاب «تحلیل کاربردی خواب و رویا» از رابرت جانسون

کتاب «تحلیل کاربردی خواب و رویا» نوشته‌ی رابرت الکس جانسون(-۱۹۲۱) یونگ‌شناس و روانکاو است. این کتاب در خصوص شناخت ناخودآگاه انسان و چگونگی پی بردن به آن با تحلیل خواب و رویاست. فرضیه ای معروفی درباره ویار زن باردار وجود ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب آهوی کوهی

آهوی کوهی دیدن غزال (آهوی کوهی) در خوابتان نمادی از ظرافت، سرعت و روح است. بیانگر این است که شما نباید زندگی را خیلی جدی بگیرید. کمی آسان بگیرید.
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب آهو

آهو دیدن آهو در خوابتان نمادی از فضل، محبت، مهربانی، فروتنی و زیبایی طبیعی است. ویژگی های زنانه دارد و ممکن است به جنبه ی زنانه ی درونتان اشاره داشته باشد. بیانگر استقلال، هشیاری و مردانگی است. تعبیر دیگر این ...
1 2 3 4
error: Content is protected !!