آبی

آبی بیانگر حقیقت، خرد، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید شما تمایل خود را برای فرار کردن ابراز می کنید. وجود این رنگ در خوابتان ممکن است نمادی از راهنمای معنوی و خوش بینی شما نسبت به آینده باشد. شما، ذهن شفافی دارید. اگر در خوابتان یک لباس آبی کمرنگ تنتان است، پس نمادی از خلاقیت شماست. در هر کاری که انجام می دهید و در دست دارید، دوست دارید زمان کافی را برای خودتان در نظر گیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید