الف

تعبیر نمادهای حرف «الف» ابدی: جاودان خواب دیدن اینکه شما جاویدان هستید بیانگر طول عمر، تداوم یا ... ادامه مطلب

ب

تعبیر نمادهای حرف «ب» بابا لطفا به تعبیر خواب کلمه ی پدر نگاه کنید باتلاق دیدنش در ... ادامه مطلب