محتوای دسته‌بندی نشده
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بیست و شش

بیست و شش نمادی از زمین و کارما است
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لباس فرم

لباس فرم خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لباس یونیفرم تنش است بیانگر نیاز شما به تعلق یا جزئی از یک گروه بودن است. تعبیر دیگر این ست که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما خیلی مطابق باور ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مخترع

مخترع دیدن مخترع در خوابتان نماد دستاورد های شماست. شما ممکن است تلاش کنید که خودتان را تا سطح بالاتری از آگاهی بالا بکشید. خواب دیدن اینکه شما مخترع هستید بیانگر الهامات و بعد خلاق شماست.
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مادر

مادر دیدن مادرتان در خواب بیانگر بعد پرورش یافته ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می کند. برخی مردم ممکن است مشکلاتی دارند که خودشان را از مادرانشان طرد می کنند و به دنبال ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب قلعه

قلعه دیدن قلعه در خواب بیانگر پاداش، افتخار، شناخت و ستایش دستاورد هاتان است. شما مقدر کرده اید که به جایگاه قدرت و ارزش و پرستیژ برسید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تمایل دارید از ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب سقف

سقف دیدن سقف بیرونی خانه در خوابتان بیانگر چشم انداز ذهنی یا معنوی است. ممکن است نمادی از محدوده ای باشد که برای خود تعیین کرده اید. دیدن سقف بین طبقات یا سقف از داخل در خوابتان نمادی از مانعی ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب زیر شیروانی

زیرشیروانی دیدن زیر شیروانی در خواب بیانگر خاطرات نهان یا افکار سرکوب شده ای است که در حال آزاد شدن هستند. سمبلی از ذهن، معنویت(روحیه) و ارتباط شما با خود برترتان است. تعبیر دیگر این است که بیانگر مشکلات زندگی ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب دستشویی عمومی

دستشویی عمومی خواب دیدن اینکه شما در دستشویی عمومی هستید بدون اینکه درو دیواری باشد یا در شرایطی اجابت مزاج می کنید که آدم های زیادی اطراف شما هستند، بیانگر این است که شما ازینکه حریم خصوصی کافی مخصوص به ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب در پشتی

در پشتی دیدن در پشتی در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید کمی سخت تر جست و جو کنید تا پاسخ مساله تان را بیابید. برخی اوقات، راه حل ممکن است واضح نباشد. تعبیر دیگر این است که ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب حمام

حمام خواب دیدن اینکه شما در حمام هستید، به امیال غریزی شما مربوط می شود. شما ممکن است که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و نیاز دارید که خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر این ...
1 2
error: Content is protected !!