تعبیر خواب پارچه کتان

کتان: پارچه کتان

دیدن یا استفاده از پارچه کتان در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید آرام تر کنید و قدر چیزهای عالی در زندگی را بدانید. نمادی از تجمل، ظرافت و پیچیدگی است تا کردن یا دسته بندی پارچه ها(کتان ها) در خوابتان بیانگر سعادت درون خانه است.
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد سیزده
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!