چیپس

دیدن یا خوردن چیپس در خوابتان نمادی از رفتار افراطی شماست. شاید شما نیاز دارید که خود کنترلی بیشتر را تمرین کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید