راهرو

راه رفتن در یک راهرو در خوابتان، بیانگر یک مرحله گذار و تحول از کشف خود است. این مساله، نشانه ای از روشنی روحی، رشد احساسی، قابلیت های فیزیکی، فرصت های جدید و معابر ذهنی در زندگی تان است. اگر شما در یک راهروی طولانی راه می روید، پس بیانگر این است که از تلاش کردن برای فرار از یک موقعیت تکراری یا الگوهای رفتاری خاص، نا امید هستید. شما نیاز دارید که خودتان را از این تکرار رها کنید. تعبیر دیگر این است که، این خواب نمادی از انتخاب ها و گزینه هایی است که در دسترس شماست. شما چیزهای زیادی دارید که باید در نظر گیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید